Chwazi Jenerasyon

Levanjil la se dlo pwòp ki lave nonm sa a nan fatra a nan jenerasyon an dapre egzijans kò, san an epi yo pral an nan kè yon nonm (Jan 1:12; Pwovèb 30:12). Atravè bon nouvèl la fèt rejenerasyon, oswa nesans la nouvo, ki efase nonm nan premye fatra a jenerasyon. Se sèlman atravè renouvèlman sa a fòje pa Bondye (nouvo kè ak yon nouvo lespri) se moun sa a vin moun Bondye chwazi Bondye a, kòm vin fè pati nan jenerasyon an nouvo, yon jenerasyon chwazi yo.


“Men, nou se yon ras Bondye chwazi, yon prèt k’ap sèvi Wa, yon nasyon ki sen, yon pèp ki rele, pou nou ka konnen fè lwanj la nan moun ki te rele nou soti nan fènwa nan limyè bèl bagay li” (1 Pyè 2: 9)

Depi doktrin nan refòm eleksyon se prezante pa kèk kòm yon mistè, ak pou lòt moun, konsiste jis nan konfli.

Men, ekri kretyen yo nan dispèsyon la, apot Pyè te rele a nan ‘moun chwazi’, ki projet limyè sou mistè yo ak fonn konfli a.

Anjeneral teorisyen panse eleksyon an kòm yon chwa nan Bondye ki tonbe sou moun ak fail konsidere sa se lide a nan ‘ras yo chwazi’.

Apot Pyè te mete aksan sou ki kretyen yo se yon ras Bondye chwazi, ki invalid lide ki fè konnen Bondye te chwazi oswa rejte san yo pa posib kritè, moun an patikilye.

Dapre teyori yo ki eseye eksplike doktrin nan nan eleksyon, ak mete aksan sou kalvinist prensipal yo ak arminianistas teyori, Bondye te chwazi kèk moun yo dwe sove anvan yo yo antre nan yo. Teyori sa yo nesesèman jete ekspoze pa apot Pyè te ki mete aksan sou moun k’ap viv koulye (noun), pou san yo pa egzistans lan nan sa a jenerasyon patikilye pa gen okenn bezwen pale sou eli yo.

Ekspoze nan Pauline ke premye se jenerasyon ki pou moun natirèl, ak Lè sa a, moun k’ap viv koulye a nan espirityèl la, se tou te dirije ak teyori kalvinis ak arminianistas (1 Kor 15:46), menm jan li pa pran an kont sa Jezi ekspoze a di, ‘fèt nan vyann lan se kò’ ak ‘fèt nan Lespri Bondye se Lespri Bondye’.

Malgre ke gen kèk dezakò si eleksyon an fèt pa ‘souverènte a’ oswa konsèp nan teyolojik ki te fòme alantou ‘presyans a’ nan Bondye, doktrin nan nan eleksyon, tou de kalvinis kòm arminianista tou eta ki Bondye chwazi moun patikilye yo dwe sove.

Kòm Bondye ta chwazi kèk moun yo dwe sove menm anvan nesans, si tout moun te peche? Ki moun Bondye t ap chwazi nan delivre, si tout yo vin ansent nan peche? Ki sa ki se baz la nan chwa sa a?

Lè yo fè fas ak eleksyon an, tou de pozisyon pa konsidere ke Bib la prezante de kalite nesans ak de kalite jenerasyon, Men, konsidere ke Bondye chwazi kèk moun yo dwe sove ak lòt moun yo chatiman ki p’ap janm fini, diskite kont favè Bondye a ak objektif la Ki sa ki nan bon nouvèl la “Ki moun ki pral gen tout moun yo dwe sove ak pou yo vini nan konesans nan verite a” (1 Tim 2: 4).

Modèl la ki te pran fòm yo ak fyabilite nan peryòd la refòm ki gen non tankou Luther, Calvin, Arminius, Zwingli, Spurgeon, Owen, elatriye, ak enfliyanse anpil ekriven resan yo, li wè ke konsidere ke egzistans lan nan moun se limite a sa sèlman yon nesans yon sèl: nesans dapre kò fizik la nan Adan. Apre sa, yo bliye yo konsidere ke Bib la prezante yon nouvo jenerasyon nan nesans la nouvo ki bay monte nan ‘moun chwazi’.

Bib la refere a de grenn: grenn nan pèdi valè pou pitit pitit Adan an, ak pitit pitit la enkoruptibl, ki se pawòl Bondye a. Menm jan ki te gen de grenn, kidonk, ki te gen de jenerasyon. Lè salmis la di: “Yon pitit pitit va adore li, li dwe deklare bay Seyè a pou yon jenerasyon” (Sòm 22:30), li lonje dwèt nan yon grenn espesifik, pitit pitit la enkoruptibl, ki pote egzistans mesye yo k ap sèvi Bondye, diferan grenn Adan, ki moun ki nan lènmi ak Bondye (1 Pyè 1:23).

Grenn y’ap simen an enkoruptibl vini jenerasyon an nan pitit Bondye, ki moun ki ap chèche fè fas a Bondye Jakòb la “Sa a se moun k’ap viv koulye a nan moun ki soti pou l ‘, ki pou chache parèt devan Bondye Bondye Jakòb” (Sòm 24: 6), sepandan, pèdi valè pitit pitit Adan rive sèlman jenerasyon mechan yo, ki gen rach se mete nan rasin lan nan yo “Pou Seyè renmen jijman an, ak detache pa moun k’ap sèvi Bondye l ‘, yo yo ap byen konsève pou tout tan, men tou pitit mechan yo yo disparèt li” (Sòm 37:28; Mt 3:10).

Jenerasyon an nan Adan, ki moun ki se soti nan pitit pitit la pèdi valè, se pa yon ras Bondye chwazi. Nan branch fanmi Adan pa gen okenn moun vle chèche Bondye, men tout te pèdi enkonteste epi ansanm vin sal (Sòm 14: 3; Sòm 53: 3). Jenerasyon an Adan pa gen ki fè sa ki bon, menm jan moun ki pi mache dwat devan Bondye se yon pikan ak bèl an kòm yon lizyè avèk branch pikan (Mika 7: 4). Pitit pitit yo nan pèdi pitit pitit Adan yo soti nan Bondye, epi li di yon moun bay manti soti nan nesans (Sòm 58: 3).

Jenerasyon an dapre volonte a nan kò a, ak san epi ak volonte a nan kè yon nonm pwodui moun chanèl, rejte pa Bondye (Jan 1:12; Jan 3: 6). Pa gen yon moun sa a se moun k’ap viv koulye sal eli yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch, tankou ti eli ap sove, tankou nan yon evènman sèl, dezobeyisans Adan an, tout vin move.

Sepandan, moun k’ap viv koulye a dapre volonte Bondye soti nan pitit pitit la enkoruptibl. Pitit pitit sa a pwodui moun espirityèl, moun Bondye chwazi yo paske yo te tèt la nan yon nouvo jenerasyon, ki se Kris la. Kris la, dènye Adan an se nonm sa a eli, nan moun ‘tout nasyon sou latè a jwenn benediksyon.

Bondye pa t ‘chwazi yonn nan pitit gason yo nan Adan nan delivre. Kouman vini? Paske pitit pitit an nan Adan tout moun fè peche epi yo te prive de laglwa Bondye (Wom 3:23). Lalwa Bondye a se ki paka chanje: nanm nan ke peche yo pral mouri sa a! Kòm separasyon soti nan Bondye vin pou tout moun, vle di ke tout moun fè peche, se sa ki, tout te mouri. Gason pwodwi dapre kò fizik la yo mouri poutèt mechanste ak peche, ki anpeche yo ke yo te eli pa Bondye yo dwe apa pou Bondye ak san ankenn enfimite (Efezyen 2: 1; Efe 1: 4).

Se sèlman fèt ankò ou ka pran pati nan jenerasyon an nouvo, tan an jenn gason an eritye lavi etènèl epi yo vin apa pou Bondye ak san repwòch devan Bondye dapre eleksyon “Ke yo te fèt ankò, pa nan pèdi valè pitit pitit, men nan enkoruptibl, pa la mo Bondye a, ki vivan ak yonn pou tout tan” (1 Pyè 1:23). Se pou rezon sa Jezi te montre Nikodèm bezwen nan yo dwe fèt ankò (Jan 3: 3).

Nan lòt mo, moun pa se eli yo dwe fèt ankò, ki te fèt ankò anvan nan pitit pitit la enkoruptibl ak, apre yo fin rejenerasyon, li vin yon manm nan moun yo chwazi a, sa ki fè li apa pou Bondye ak san repwòch devan Bondye.

Gen ta dwe kòm youn mouri poutèt mechanste ak peche dwe eli nan Bondye kòm apa pou Bondye ak koupab pou sa? Pa fè sa! Se pou rezon sa ki aji byen a ak lanmou pou Bondye, dapre mizèrikòd li Li sove moun pa lave a nan rejenerasyon ak renouvle nan Sentespri a (Tit 3: 5). Remake byen byen: Bondye sove pa lave a nan rejenerasyon ak renouvle nan Lespri Bondye a, pa pa eleksyon, tankou kèk di.

Levanjil la se dlo pwòp ki lave nonm sa a nan fatra a nan jenerasyon an dapre egzijans kò, san an epi yo pral an nan kè yon nonm (Jan 1:12; Pwovèb 30:12). Atravè bon nouvèl la fèt rejenerasyon, oswa nesans la nouvo, lave ki netwaye nonm lan an premye fatra a jenerasyon. Se sèlman atravè renouvèlman sa a fòje pa Bondye (nouvo kè ak yon nouvo lespri) se moun sa a vin moun Bondye chwazi Bondye a, kòm vin fè pati nan jenerasyon an nouvo, yon jenerasyon chwazi (EZ 36:25 -27).

Kòm te jenerasyon an nan Adan rejte, depi tout ansanm vin sal, Bondye, nan mizèrikòd li, pa pa travay nan dwat devan Bondye ki moun te fè, men pou l ‘gran anpil ak gwo enfini renmen, Li te chwazi moun ki kwè nan Kris la, dènye Adan an. Kris la se tèt la nan moun yo chwazi yo. Kris la se Bondye chwazi yo anvan fondasyon an nan mond lan, ak tout pwodwi nan men l ‘se yon pati nan pèp la chwazi a, se sa ki, te chwazi yo dwe apa pou Bondye ak san ankenn enfimite (Efezyen 1: 4; 1 Pyè 1:20).

Ki jan Bondye ka chwazi kretyen anvan fondasyon an nan mond lan? Senp! Kòm Kris la se moun Bondye chwazi Bondye a, Bondye te chwazi jenerasyon an nan Kris la, dènye Adan an, yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch devan li. Tout ke Kris la fèt (pwodwi), yo Bondye chwazi a. Se poutèt sa, Bondye pa t ‘chwazi moun patikilye yo dwe sove, jenerasyon anvan eli nan Kris la yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch.

Jenerasyon an nan pitit Bondye, atravè grenn lan enkoruptibl, ki se pawòl Bondye a, yo te chwazi pa Bondye soti nan imemoryal tan yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch devan l ‘, totalman diferan kondisyon pou timoun yo nan Adan, lènmi ak move “Ke yo te fèt ankò, pa nan pèdi valè pitit pitit, men nan enkoruptibl, pa pawòl Bondye a, ki vivan ak yonn pou tout tan” (1 Pyè 1:23).

Bondye te kontan Pitit li a, pou Kris la li se bèl, ak li te chwazi pitit yo, paske moun k’ap viv koulye a nan Adan te vin move. Kris la se Bondye chwazi a, nan ki moun nanm li pran plezi. Kris la te bay nan Bondye pou alyans ak limyè moun lòt nasyon yo (Izayi 42: 1 ak 6). Kidonk, Bondye vire do fènwa nan limyè ak dwate sa ki kwochi (Èske 42:16). Atravè jenerasyon an nouvo nan Kris la timoun yo nan fènwa tounen pitit limyè, ak tout moun ki te transpòte soti nan fènwa nan limyè (sove) atravè lafwa nan Kris la yo se moun Bondye chwazi Bondye a yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch.

Konsènan moun k’ap viv koulye a nan Adan se dwa sa a, lè yo kite egzistans sa a, apre jijman an nan travay yo paske yo te kondane kòm yon rezilta nan dezobeyisans Adan an. Li se tou vre ke, nan mitan Adan an pwodwi ki te kwè nan bon nouvèl la, yo jije epi mouri ansanm ak Kris la, yo resevwa batèm nan lanmò li yo re-pwezante yon bèt nouvo.

Kidonk, pa gen Bondye chwazi pitit pitit an nan yon moun Adan yo dwe sove paske:

a) kwè, mouri ansanm ak Kris la ak Lè sa a repwodwi nan yon bèt nouvo, ak;

b) si ou pa kwè, swiv nan danasyon.

Se poutèt sa, Bondye pa chwazi yon moun ki te pwodwi tout pitit pitit Adan an kapab delivre yo.

Yon lòt pwen: Salvation nan tout tan tij soti nan lafwa a, sepandan, pou nou ka delivre, ki te fèt nan Jezi Kris la yo se moun Bondye chwazi a yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch ak mete apa depi davans nan timoun pa adopsyon. Tout moun ki leve soti vivan enkoruptibl pitit pitit nan Kris la, lafwa manifeste, yo moun Bondye chwazi yo, tankou sa a se moun k’ap viv koulye a, Seyè a, yon ras Bondye chwazi, separe yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch!

Bondye te chwazi Kris la ak moun k’ap viv koulye li! Kris la se moun Bondye chwazi a, koute chè wòch “Se konsa, tou nan ekri nan Liv gen Koulye a, mwen kouche nan mòn Siyon yon wòch kwen chèf, moun Bondye chwazi, koute chè: Moun ki mete konfyans yo nan li p’ap janm soti wont” (1 Pyè 2: 6). Kòm dènye Adan an te vin tounen yon wòch k ap viv, moun Bondye chwazi, koute chè, kretyen yo tou k ap viv wòch, menm jan an tou, eli ak koute chè bay Bondye (1 Pyè 2: 4, 5).

Teyori, kalvinis ak arminianista, konsidere ke moun Bondye chwazi yo se moun ke Bondye te chwazi yo dwe sove, ‘oswa’ souverènte ‘li yo oswa’ presyans ‘yo (presyans a kòm yon branch nan omnisyans se yon enferans erè teyolojik ki pa sipòte nan ekri nan Liv). Si plasman sa yo tout te kòrèk, sove pa janm fè pati nan tout pèdi, paske se chak moun fèt eli oswa rejte (souveren oswa pre-konsyans) anvan fondasyon an nan mond lan.

Ki sa Bib la montre se egzistans lan nan de jenerasyon. Gen yon moun k’ap viv koulye a pèdi moun ki te pwodwi selon volonte a nan kò a, volonte a nan gason ak san an, ki kote pa gen yon sèl eli, pou li te di nan moun ki moun ki ansanm te ale pèdi tèt ak vin kout nan tout bèl pouvwa Bondye (Women 3:12; Women 3 : 23). Apre sa, se moun k’ap viv koulye a nan sove a, ki fè yo pwodwi nan moun ki nouvo nan volonte Bondye (Jan 1:12 -13), ki ansyen ki te fè pati jenerasyon an nan pèdi a.

Pa gen okenn fason fè pati nan moun k’ap viv koulye a nan sove san yo pa premye sa ki nan moun k’ap viv koulye a nan pèdi a, depi premye se chanèl a, ak Lè sa a, vini espirityèl (1 Kor la 15:46). Sa a se kote Bondye bèl travay, pou Li sèvi ak menm ‘mas la’ (pèdi) ak fè li yon nonm nouvo (Wom 9:21), kreyasyon Bondye a ki jenere yon nonm nouvo nan kondisyon an nan frè nan Kris la, ak Kris la, vire, premye pitit nan yon bann frè.

Bib la montre ke, nan Kris la, Pitit la sèlman eli yo te entwodui nan mond lan, Bondye pote nan yo te moun nouvo, ki te fèt nan volonte l ‘, li selon bon plezi l’ ki Li fè lide nan Kris la, ke li ta ka premye pitit nan yon bann frè (Wom 8: 29; Ebre 2:10). Apre mouri epi yo te antere l ‘ansanm ak Kris la, Bondye sèvi ak mas la menm (ajil) fè veso pou onè. Tout moun ki mouri ansanm ak Kris la repwodwi ki fèt ankò, yo paske yo te bay yon kè nouvo ak yon nouvo lespri. Èske nouvo êtres yo paske yo te nan Kris la, epi, kòm tout bagay vin nouvo (nouvo kè ak nouvo lespri), yo kounye a se moun Bondye chwazi yo nan Bondye (2 Kor 5:17; Sòm 51:10; Ezekyèl 36:26; Izayi 57:15).

Mistè a nan eleksyon an vini desann nan jenerasyon. Se pou rezon sa apot Pyè te di ke kretyen nan dispèsyon la te eli: “eli dapre presyans a nan Bondye, Papa a,, gremesi pouvwa Sentespri a, pou obeyisans ak soupoudre nan san an nan Jezi Kris la: Grace pou ou ak pou lapè dwe miltipliye” (1 Pyè 1: 2). Poukisa kretyen yo eli dapre ‘presyans a’ (pre-konesans, pre-syans)? Presyans a nan te di anba ak Se poutèt sa pitit pitit yo. Menm jan lanmò ta wa peyi Jida nan mitan moun, Bondye te anonse davans nan mesaj pwofèt ki apa pou li triyonf la nan Kris la sou kwa a, ki te vin tounen précurseur a nan jenerasyon an nouvo, pou Li pou kont li ta mennen anpil pitit nan tout bèl pouvwa Bondye a (Ebre 2:10).

A ‘presyans’ nan Bondye refere a ‘konesans la’, ‘mesaj la’ nan Bondye te anonse davans nan mesaj pwofèt ki apa pou li ke Kris la ta dwe mouri nan tou sa ki nan tan dapre plezi nan bon nan volonte Bondye, paske Kris la se ti Mouton an Bondye touye sa a fondasyon an nan mond lan, sa vle di ‘presyans la’ oswa ‘presyans’ di nan evènman yo ki te pran plas konsènan lavi a ak lanmò nan Kris la dapre ekri nan Liv la “ak te renmen li tout moun ki rete sou tè a, ki gen non yo pa ekri nan liv ti Mouton an nan lavi ki moun ki te touye depi nan fondasyon mond lan” (Rev. 13: 8).

Bondye etabli davans ki ta bay sèl Pitit li, paske se sèlman san an Immaculate nan Kris la kontamine rachte moun soti pouvwa peche a. Pwofesi yo te anonse ke ta Ti Mouton Bondye a fè yo touye nan tou sa ki nan tan, ak mesaj sa a anonse deja nan mesaj pwofèt yo se pre-konesans, presyans, epi yo pa ‘presyans a nan’ tankou yon branch nan omnisyans. Te san ti Mouton an li te ye menm anvan menm yo fondasyon an nan mond lan, sepandan, tankou yon sèvis ofrann bèt sèlman te vin ‘li te ye’ moun nan tou sa ki nan tan, men sa ki te anonse se pre-syans nan, oswa ki, presyans a “Nan nou sa a, ke yo te delivre nan konsèy la définit ak presyans Bondye, kenbe sou li a, kloure sou kwa yo touye ak men mechan” (Travay 2:23); “Men, avèk san an presye nan Kris la, kòm nan yon ti mouton san ankenn enfimite ak san yo pa ki, an reyalite, nan yon lòt lè yo te preòdone anvan fondasyon an nan mond lan, men li te manifeste yo nan moman sa dènye pou ou” (1 Pyè 1: 19 -20; Ebre 9:26).

Davans (anvan li te vini nan egzistans) Bondye te chwazi pitit pitit yo nan dènye Adan an, se sa ki, pitit pitit an nan Kris la (desann). Says pitit pitit an nan tout moun ki kwè nan levanjil la, ki fè yo apa pou Bondye ak san repwòch devan li (Efe 1: 4).

Okouran de eleksyon sa a, apot Pyè te beni Bondye: “Lwanj pou Bondye, Papa Jezikri, Seyè nou an, ki dapre abondan pitye l ‘fè pitit nou ankò pou yon espwa vivan pa rezirèksyon an nan Jezi Kris la soti vivan nan lanmò a; yon eritaj enkoruptibl, ak undefiled, ak ki p’ap janm fennen, rezève nan syèl la pou ou” (1 Pyè 1: 2 -3). Apot Pyè te eksplike ke rezirèksyon Jezi a soti vivan nan lanmò a, Bondye ki te dirije moun nan ke yo te pitit Bondye (Efe 1:19 -20) ankò.

Ak ki jan se sa a nouvo jenerasyon? Bondye moun fè sèvis pou mete pa obeyi verite a “fè sèvis pou mete nanm nou pa pouvwa Lespri Bondye a nan obeyi verite a …” (1 Pyè 1:22). Sa a pou pirifye yo te dekri pa Ezekyèl: “M ap voye (Lespri) dlo pi bon kalite (obeyi verite a) sou ou, yo epi yo dwe pwòp; soti nan tout pèdi favè ou ak ki sòti nan tout zidòl ou yo, pou m ‘netwaye ou. Apre sa, mwen pral ba ou yon nouvo kè, li mete nan ou yon nouvo lespri … ” (Ezekyèl 36:25 -26; Jan 15: 3).

Se vrè ke se te nonm te pwodwi yon fwa, soti nan pitit pitit la ki Papa a pa t ‘plante (Mt 15:13). Koulye a, nan Kris la, dènye Adan an, moun yo ankò ki te pwodwi pa pawòl Bondye a, ki se Kris la, Pawòl la incarne, pye bwa sa ki jis vin “Ke yo te fèt ankò, pa nan pèdi valè pitit pitit, men nan enkoruptibl, pawòl Bondye a, ki vivan ak yonn pou tout tan” (1 Pyè 1:23).

Antanke kretyen te vin ansanm nan Kris la, Stone Vivan an, Bondye chwazi, koute chè, yo kounye a se tou k ap viv wòch yo, yo se kay espirityèl, yon prètriz sen (1 Pyè 2: 5). Koulye a, yo te gen Pitit ankò, kretyen yo yon jenerasyon chwazi yo. Remake byen diferans la: te yon fwa pa yon moun, se sa ki, yo te pa chwazi a, yo kounye a se pèp Bondye a, paske yo se yon ras Bondye chwazi.

Se poutèt sa lè li ap ekri dezyèm lèt la, apot Pyè te rekòmande yo kretyen ki, pa sere yon gwo gwo ak koute chè pwomès nan levanjil la, te vin tounen patisipe nan sa Bondye ye a (2 Pyè 1: 4), ajoute lafwa nan vèti, ak vèti syans, elatriye Kouman vini? Pa vin san fè anyen konsa (2 Pyè 1: 8). Nan sa a venn, Kretyen an vin fèrm rele ou ak eleksyon, ki anpeche Tripping nan yon bagay (2 Pyè 1:10; Jak 3: 2).

Si eleksyon an se pou delivre, pa gen okenn bezwen pale sou fè li fèrm. Men, si eleksyon an se yon kondisyon yo bay nan jenerasyon an nouvo ki jenn gason an ki dwe, lè kretyen an aplike mesaj la nan apèl (= vokasyon levanjil) l ‘yo, sa a se fèrm, sa vle di gratis nan fèblès ant de opinyon ak aksyon nan fo anseyan. Nenpòt ki moun ki fè sa, yo pral gwo antre gen pou l akòde nan syèl la! (2 Pyè 2:11), ki se pa ki konsistan avèk sipozisyon an yo sou doktrin nan kalvinis ak arminianista eleksyon an, ki delivre se pou yon kèk chwazi a, si wi ou non ale nan apèl la.

Men sa apot Pòl la te montre ke eleksyon an nan pèp Izrayèl la tij soti nan paran yo: Abraram, Izarak ak Jakòb (Wom 11:28), lòt pase eleksyon an nan kèk jwif rete ki te vin kretyen, se sa ki eleksyon an soti nan favè Bondye (Wom 11: 5) . Ki sa ki vini nan eleksyon an nan favè Bondye?

Paske nan patriyach Abraram lan, pitit pitit li yo te eli nan apatni a nasyon Izrayèl la (Det 10:15; Izayi 41: 8), se konsa ke eleksyon toujou parèt nan Bib la an koneksyon avèk afilyasyon, desandan. Men, Bondye te pwomèt la Bliss pa sòti nan eleksyon paran yo, di anvan pitit la nan eleksyon an te pwomèt Abraram, ki se sèlman patisipan ki li yo pwodwi. Se poutèt sa, se eleksyon an ki gen rapò ak moun k’ap viv koulye a: te gen eleksyon an dapre paran yo, epi gen eleksyon an dapre pitit pitit la, ki se Kris la (Izayi 65: 9). Nan de ka, pou eleksyon ou dwe gen yon pitit, yon kesyon ki gen rapò ak jenerasyon.

Non yo apot Pòl kretyen Efèz yo moun pèp Bondye ak fidèl, se sa ki, ki fè pati fanmi an nan Bondye, gremesi levanjil Kris la (Efe 2:19), yon kondisyon ki refere a reyalite a nan yo te gen te fè nan Bondye (Efe 5: 8). Nan vèsè sa a, “jan li te chwazi nou nan l ‘anvan fondasyon an nan mond lan, yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch devan l’ nan renmen” (Efe 1: 4), yon sèl pa ka konkli ke Bondye te chwazi moun yo dwe sove anvan ta dwe konsidere tout kretyen (nan) te chwazi (eli) nan Kris la anvan fondasyon an nan mond lan akòz pral pwodwi selon Kris la.

Anvan Mondyal Fondasyon Bondye a te chwazi pitit pitit an nan Kris la yo dwe apa pou Bondye ak san repwòch devan li. Apot Pòl te pale de yon evènman ki gen nan grandè li yo lefèt ke kretyen se pitit pitit nan Kris la, paske yo te leve soti vivan ankò (Efe 2:10), ak Kris la kòm poto a ak kretyen yo bati sou li kòm kay ki apa pou (Efe 2:20 -22), konsèp la menm ekspoze pa apot Pyè te (Egz 19: 5 -6).

Nan letènite Bondye te chwazi pitit pitit yo nan Seyè Jezi Kris la (Pitit Pitit la te pwomèt bay Abraram), se konsa apot Pòl te itilize vèb yo eli pase a eli ‘yo montre kondisyon aktyèl la nan kretyen yo, moun Bondye chwazi yo nan Bondye (Efe 1: 3) .

Lè w ap ekri Filipyen an, apot Pòl te fè yon diferans klè ant kondisyon an ki gen rapò ak moun k’ap viv koulye a nan timoun yo nan Bondye ak moun k’ap viv koulye a nan mond sa a “Pou nou kapab vin san repwòch ak inofansif, pitit Bondye san yo pa fòt nan yon jenerasyon kwochi ak vicieux, moun nou klere tankou limyè nan mond lan” (Fil 2:15).

Kris la nonmen jenerasyon an nan dirèktè lalwa yo ak farizyen nan yon jenerasyon sa ki mal ak atout “Men, li reponn yo, li di: Yon moun k’ap viv koulye sa ki mal ak atout chache yon siy, sepandan, pa ba ou eksepte siyen nan pwofèt Jonas” (Mt 12: 39; Sòm 78: 8), men karakteristik sa a pa aplike sèlman nan farizyen yo nan moman an nan Kris la, di anvan jenerasyon mechan yo.

Depi lè kouri moute kouri desann pandan karantan nan dezè a nan Kris la, Bondye manifestasyon kont nasyon Izrayèl la, ki konstitye yon moun ki fè move lide nan tèt yo, paske yo pa gen li te ye fason Senyè a (Sòm 95:10). Plizyè ‘jenerasyon’ pase, men Bondye manifestasyon kont moun k’ap viv koulye a menm, moun k’ap viv koulye a ki soti nan dezobeyisans Adan (Èske 43:27). Paske pitit gason Adan Jakòb la yo te move ak atout, ak rete file lide ki fè konnen yo te pitit Abraram.

Men, Bondye te pwomèt Bondye a se moun k’ap viv koulye a nan Kris la, ki se pwisan grenn nan tè a “Pitit pitit li yo pral chèf sou latè; pral jenerasyon an nan mache dwat devan Bondye va jwenn benediksyon “(Sòm 112: 2). Jenerasyon an nan Kris la se plante nan Seyè a, pye bwa Jistis (IS 61: 3).

Pwomès sa a pa t ‘pou moun k’ap viv koulye a nan Adan, men pou moun k’ap viv koulye a nan lavni, moun yo ke Bondye te kreye fè lwanj bèl pouvwa a nan Bondye “Sa a pral ekri pou jenerasyon k ap vini an ak tout pèp la ki pral kreye yo ap fè lwanj Senyè a” (SL102 : 18; Izayi 61: 3; Efe 4:24 ak 1:12 Ephesians).

Tout eleksyon ki konsènan soti nan pwomès sa a: “Mwen te pase kontra avèk chwazi m ‘yo, mwen te pwomèt David, sèvitè m’ yo, pitit pitit ou yo m’ap etabli pou tout tan, ak bati fotèy ou an jenerasyon” (Sòm 89 : 3; Efe 2:12).

Menm jan Bib la te gen de pòt yo, de chemen, de grenn, de po, de mèt, tou karakteristik de jenerasyon, ak moun k’ap viv koulye a nan Adan rejte, ak moun k’ap viv koulye a nan Kris la eli paske kòm se li ki yo se moun ki kwè nan li isit la nan mond sa a: Bondye chwazi Bondye a, moun k’ap viv koulye a, Seyè a! (1 Jan 4:17; Sòm 24: 6, Sòm 15: 1; 1 Kor 15:48).

Se yon sèl pitit pitit, pawòl Bondye a, pote soti yon nouvo jenerasyon eli Seyè “Yon pitit pitit va adore li, li dwe deklare bay Seyè a pou yon jenerasyon” (Sòm 22:30), eleksyon ki fè pati pèp Bondye a “Mete sou Se poutèt sa , kòm moun Bondye chwazi yo nan Bondye, apa pou Bondye ak renmen anpil, zantray gen kè, jantiyès, imilite, dousè ak pasyans” (Kolosyen 3:12).

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content