Èske ou reyèlman sove?

Relijyon chache montre ke moun sa se yon pechè nan pwoblèm moral ak legal, men Bib la montre ke tout te vin moun k’ap fè peche paske nan yon sèl ofans “Men, lè li vini, li pral kondane mond lan nan peche, ak nan dwat devan Bondye, sou keksyon jijman Bondye” (Jan 16: 8).


 

Anpil kretyen pa konnen si yo yo te sove, ensekirite ki soti nan pozisyon sèten doktrinal, oswa ou pa konprann kèk vèsè nan Bib la.

Vèsè ki gen avètisman nan pran swen pou delivre a sanble yo depasse garanti yo genyen nan yo nan levanjil sali a, ak anpil dout yo reyèlman sove.

Konprann avètisman an genyen nan yo nan vin apwe Kouplè: “Se pa tout moun k’ap plede di m ‘: Mèt! antre nan Peyi Wa ki nan syèl la, men, moun ki fè volonte Papa m ‘ki nan syèl la »(Mt 7:21).

Etandone vèsè sa a, anpil dout delivre yo ak mande sou posibilite a pou yo te twonpe tèt nou paske yo kwè ke yo yo te sove. Pi lwen pase dout, yo toujou mèt yo nan pseudo Krisyanis ki itilize vèsè a sèlman nan pénétrer pè nan moun, men tou, pa konprann sa a verite a genyen ladan l ‘.

Lè Jezi te di, ‘Se pa tout moun k’ap plede di m’: Mèt, Mèt, ki te pale ak yon gwo foul moun ki pou pwouve ke, jis pa rele l ‘Seyè, anvan li nesesè fè volonte Bondye yo nan lòd yo antre nan syèl la.

Jezi te esplike koute l sou sa li pran yo gen asirans sou jan Bondye delivre lè li demontre koute l yo di: Mèt, Mèt ‘, se pa yon garanti delivre yo. Asirans la sou jan Bondye delivre se fè volonte Papa a nan syèl la. Jezi te demontre pa sèlman sa pa garanti delivre, epi yo kite avèk moun pa yo gen yo deside pou tèt ou ki sa ki volonte Bondye. Pa fè sa! Jezi te vini nan mond lan fè volonte Papa a ak deklare al jwenn nonm sa ki volonte Bondye dwe fè pa moun yo atenn delivre yo.

Ki sa ki se volonte Bondye pou nonm lan fè, garanti antre nan syèl la?

Gen kèk preche, nan posesyon sa a arrematam vèsè di pawòl sa yo te vize moun ki ‘deklare’ piblikman ak bouch li ki kwè nan Kris la, men pa janm te vin vrèman Reklame ke yo rekonèt li te kwè nan Kris la pa sede delivre si penitant la pa obeyi Bondye fè volonte l, ki se konfizyon paske li pa klarifye sa volonte Bondye, oswa pi mal, yo reklamasyon ke konfòme yo ak konpòtman ki etabli pa konpayi an kòm kòrèk la se pote soti nan volonte Bondye.

Youn nan bagay se sèten: sèlman antre nan nan syèl la ki fèt ankò! Jis antre nan nan syèl la ki gen travay plis pase dirèktè lalwa yo ak farizyen! Jis antre nan nan syèl la ki fè sa ki volonte Bondye! Men, volonte Bondye se espesifik: yo kwè nan Kris la.

Se travay la nan Bondye, oswa kòmandman Bondye yo, oswa volonte Bondye rezime nan fraz sa a: “Men sa se kòmandman l ‘: ki fè nou kwè nan non Pitit li Jezikri, ak yonn renmen lòt, kòm nan kòmandman li “(1 Jan 3:23; Jan 6:29).

Men, si volonte Bondye se pou tout moun kwè nan Kris la lè Jezi te di ke li pa t ‘jis di, -‘Senhor, Seyè,’ men li se nesesè yo fè travay la nan Bondye – sans nan mesaj Kris la se ke kwè n “Li” Jezi reponn, li di yo: travay Bondye a se sa a: ki fè nou kwè nan yon sèl la li te voye” (Jan 6:29).

Èske volonte Bondye pote sali, pa janm nan lòt fason, ke rezilta delivre nan fè volonte Bondye a. Buzzwords tankou, ‘Ou pa fè volonte Bondye pou ou yo dwe sove, men dwe fè volonte Bondye si w ap vrèman sove,’ gen yon erè fòmidab.

Souvan pechè a tande se sa ki peche yo te pwodwi nan Adan ak li bezwen Kris yo dwe sove, epi apre pechè a kwè Jezi se Pitit Bondye a k’ap wete peche moun sou tout mond lan, gen konfyans li yo dekonstrwi dapre agiman ki ‘fwi a vre nan delivre se fè volonte Bondye a.’ Sa a se youn nan aparèy Satan an ki se tou nan sou k’ap chache moun pou l ‘devore. Sa a se yon erè nan pèdi y’ap pèdi tèt, pou kwè nan Kris La se volonte Bondye, yon kondisyon esansyèl antre nan Peyi Wa ki nan syèl la, lè kwayan a kòmanse yo dwe nan Kris la ak Kris la nan kwayan nan “Moun ki respekte kòmandman li se ladan l ‘, ak li nan li. Men ki jan nou konnen ke li yonn ak nou, pa Lespri Bondye a li te ban nou “(1 Jan 3:25).

Ki fè nou kwè nan Kris la kòm Kris la nan Bondye ki te vin nan mond lan se menm bagay la tankou se te nan Kris la, Se poutèt sa, ki moun ki kwè vin tounen yon bèt nouvo, paske jis kwè nan Kris la pou nonm li kapab akonpli kòmandman Bondye yo.

Lè chèf prizon an Philippian mande apot Pòl ak Silas ki sa li dwe fè yo dwe sove, repons la te espesifik ak nan kategori: kwè nan Seyè Jezi a! “Epi fè yo soti, li di yo: Mesye, kisa pou m ‘fè yo dwe sove? Yo reponn li: Mete konfyans ou nan Seyè Jezi Kris la ak pou ou ka delivre, ak tout fanmi ou “(Travay 16:30 -31).

Ki moun ki kwè Jezi se Pitit Bondye a genyen batay mond lan “Ki moun ki se li ke genyen batay mond lan, Men, moun ki kwè Jezi se Pitit Bondye a?” (1 Jan 5: 5). Admèt ke Jezikri se Pitit Gason Bondye a ak sa Bondye fè l ‘leve soti vivan nan lanmò a se delivre “Sa si ou konfese ak bouch ou Seyè Jezi a, epi yo kwè nan kè ou Bondye fè l’ leve soti vivan nan lanmò a, wa sove “(Women 10: 9).

Lè ou kwè nan Kris la, se sa ki, lè fè volonte Bondye, lòt moun gen pou konekte nan pye rezen tout bon an. Pou ou kab vin yon baton tache ak pye rezen an enposib pa donnen “rete nan mwen, epi mwen menm mwen nan nou; Kòm branch nan tèt li pa ka donnen si li se pa nan pye rezen an, ni kapab ou, sof si ou rete nan m ‘. Mwen se pye rezen an, nou se branch yo; ki moun ki nan mwen, mwen nan li, ap bay anpil grenn; pou san yo pa m ‘ou ka fè pa gen anyen “(Jan 15: 4 -5, 1 Jan 3:25).

Lè Jezi di, “Rete nan mwen, mwen nan ou, ‘li te di -” fè volonte Papa a “; – “Mete konfyans nou se mwen menm ki yon sèl la ki te voye pa Bondye”; – “Fè travay Bondye” paske moun ki va mete konfyans yo nan Kris la va parèt nan Kris la ak Kris la nan kwayan an. Pou yo kapab nan Kris la ase yo kwè nan Kris la (Jan 14: 1), pou sa a se lòd Bondye a ki rezilta yo nan delivre, depi Kris la te voye pa Bondye pou tout moun ki mete konfyans yo nan li p’ap ka mouri anvan gen lavi etènèl (Jan 3:16).

Fwi a ki pwodui kwayan a se deklare non an nan Jezi kòm sovè nan mond lan “Se poutèt sa se pou nou ofri bay Bondye pou l ‘sakrifis louwanj, ki se, se fwi a nan bouch ki konfese non l'” (Ebre 13:15). Fè volonte Bondye a se ki fè nou kwè nan Kris la, ak fwi a nan kwayan a se deklare Kris la, fwi a nan bouch li, ki se pa menm bagay la tou kòm ‘fwi sou jan Bondye delivre “(Ebre 13:15).

Kòmandman an se ki fè nou kwè nan Kris la, fwi a se anonse bon nouvèl la nan bon nouvèl la, paske fwi a se pitit pitit an ki pwodui lavi. Li se yon erè grotèsk konfonn fwi a nan bouch li lòd la nan Bondye.

Prèv La sou jan Bondye delivre se ke Bondye leve soti vivan Pitit Gason l lan soti vivan nan lanmò a, ak ke tout moun ki obeyi Bondye pa kwè nan Kris la se sove, pou kòmandman l ‘yo ki fè nou kwè nan Kris la.

Si kretyen an kwè ke Jezi se Sovè a nan mond lan, Pitit Bondye a ki te fèt nan fanmi David la, ki moun ki te viv yon lavi san peche, te mouri epi leve soti vivan nan lanmò a epi li se chita sou bò dwat Papa a sou segondè, se sove, kòm nou li “Ki moun ki te pwomèt anvan nan pwofèt li nan ekriti yo apa pou Bondye, Konsènan Pitit li a, fèt nan pitit pitit David la dapre kò fizik la, te deklare Pitit Bondye nan pouvwa dapre Lespri Bondye a ki apa pou, pa rezirèksyon an soti vivan nan lanmò, Jezi Kris la nou an Seyè “(Wom 1: 2 -4).

Pa kite yon lòt moun egzaminen otantisite a nan delivre ou anvan ou pwouve, analize tèt ou si ou rete kwè nan Kris la, pou Li se konfyans nan Bondye a ki te manifeste epi nou te manifeste (Galat 3:23). Si kwayan a rete kwè ke Jezi se Kris la dapre ekri nan Liv la di, yo apwouve devan Bondye.

Si yon moun ap eseye mete nan dout delivre a nan moun ki te kwè nan Kris la, jis rekòmande a pa Apot Pòl te bay kretyen yo Korentyen: “Egzamine tèt nou nou, si yo nan konfyans nan Bondye a; montre nou ou yo. Nou konnen, pa tèt pwòp ou a, ke Jezikri se nan kè nou? Si ou pa yo deja Obsoleted” (2 Korentyen 13: 5).

Li se pou rezon sa a ki kwayan an ta dwe interirar pase rive apre yo fin tande levanjil la epi yo kwè nan Kris la “Ki moun ki nou tou ou fè konfyans, apre yo fin ou te tande pawòl verite a, bon nouvèl la nan delivre ou; ak, li te gen tou te kwè, ou te sele nan Sentespri a nan pwomès “(Efe 1:13).

Koulye a, si kretyen an pa konnen ke se nan Kris la ak Kris la se nan li; konnen sa se yon kreyasyon nouvo yo dwe nan Kris la; li se enkoni ki se tanp lan, Lespri Bondye a séjours Bondye; li se enkoni ki se kò a nan Kris la; se li te ye ki se limyè nan Senyè a; li se enkoni ki moun ki se pitit gason Bondye a; se enkoni ki moun ki te resevwa batèm nan lanmò Kris la; konnen sa deja leve soti vivan ansanm ak Kris la soti vivan nan lanmò a; konnen sa Papa a ak Pitit la te vin ak li te adrese nenpòt kesyon soti nan antekrist demoverá tankou lafwa kretyen an epi yo pral jwenn dezapwouve “Egzamine tèt nou, si wi ou non nan konfyans nan Bondye a; montre nou ou yo. Nou konnen, pa tèt pwòp ou a, ke Jezikri se nan kè nou? Si ou pa yo deja Obsoleted “(2 Korentyen 13: 5).

Kretyen an ki pa konprann ke volonte Bondye se kwè nan Kris la, oswa ki pa konprann ke kwè nan Kris la se ase rezilta nan delivre, se konparab ak pitit pitit la tonbe bò chemen, sansib a sa ki mal la vini e li janmn ka rache pitit pitit la, kòm nou li nan parabòl la nan moun k ap simen an: “Lè yon moun tande pawòl la nan Peyi Wa a epi yo pa konprann li, youn nan sa ki mal vini, li rache pawòl ki te simen nan kè l ‘; sa a se sa ki te simen bò chemen an” (Mt 13:19 ).

Si kwayan a kwè ke:yon. Te yon pechè paske li te yon desandan Adan, paske li te pwodwi nan peche (Wom 3:23);

b. Jezi te voye nan mond lan pou konsève pou limanite paske tout moun te lwen Bondye paske nan ofans lan nan Adan (Jan 3:16);

c. Jezi se Pawòl la p’ap janm fini an ki te nan kòmansman an avèk Bondye (Jan 1: 1 -2), epi yo te Bondye, vide rès dlo nan pouvwa li ak tout bèl pouvwa e li te devni yon nonm (Fil 2: 7);

d. Jezi te prezante nan mond lan kòm sèl Pitit Bondye a ki te pwodwi nan vant Mari a pa Lespri Bondye a (Jan 1:18; Mt 1:18);

e. Jezi te viv nan mitan moun, se te yon patisipan nan tout malè, ankò te san peche (Ebre 2:17);

f. Jezi te kloure sou kwa, mouri, yo antere l ‘ak leve soti vivan ankò twazyèm jou a epi li se chita sou bò dwat Bondye nan pi wo a (Wom nan 1: 3 -4), vle di ke tounen vin jwenn Bondye, sa vle di, sa ki te desen li yo chanje, transfòme nan mesaj la levanjil ak efikasite sove.

Gen yon misreading nan sa ki otantik repantans ki tou trouble konpreyansyon nan anpil kretyen. Repantans selon Bib la di chanje desen an nan konpreyansyon. Lè Jezi di farizyen yo: “… sof si ou repanti, tout menm jan an tou peri” (Lik 13: 5), yo te demontre ke malgre panse li te nan pwemye kondisyon devan Bondye pou yo te pitit ak pitit pitit Abraram, nan reyalite, li pa t ‘chanje desen an yo te genyen, peri menm jan an kòm moun lòt nasyon ki farizyen yo te jis bay yon jijman.

Repantans se pa sa rekonèt erè ak krim. Repantans se pa sa ale nan yon konfesyonal. Repantans se pa sa tounen vin jwenn Bondye yo. Repantans se pa remò. Repantans, ‘metanoia’ nan grèk, se mare yo gen yon konsèp yo anbrase yon nouvo konpreyansyon.

Farizyen yo te kwè li te sove pa ke yo te pitit ak pitit pitit Abraram, men si yon farizyen repanti, ta dwe ranplase konsèp la ki te sove pa ke yo te yon pitit pitit Abraram pa lide a ki delivre se nan Kris la, pitit la te pwomèt bay Abraram. Sa a se poukisa Jan Batis a di eskrib yo ak Farizyen – “Tounen vin jwenn Bondye. Sa se, chanje desen an nan nou, paske yo dwe sove pa sèlman panse a Abraram, papa ou, paske wòch yo Bondye ka fè yo tounen pitit Abraram “; – “Chanje desen an nan nou, paske wayòm Bondye a se nan ou.”

Di: – ‘Seyè, Seyè’, se konpòte tankou kèk jwif ki te reklame yo kwè nan Kris la (Jan 8:31), men lè kesyone, prezante kwayans reyèl yo, “Nou se pitit pitit Abraram nan, epi yo te pa janm nan esklavaj pa gen yon sèl; jan ou ka di nou: N’a gen gratis “(Jan 8:33) ?.

Malgre ke anpil jwif kwè nan Kris la, yo kreye pwòp fason yo, paske yo konprann ke Kris la te nan pwofèt yo, oswa ke li te sèlman yon pitit gason Jozèf ak Mari. Yo pa t ‘kwè nan Kris la kòm pitit la te pwomèt David; pa t ‘kwè ke Kris la se siperyè Abraram; pa t ‘kwè ke Kris la te egziste avan Abraram; pa t ‘kwè Jezi se mwen Am a (Jan 8:53).

Jwif yo kwè nan Bondye, sepandan, pa t ‘vle koute l’, se konsa Jezi di disip li yo: “Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou” (Jan 14: 1). Pwoteste kont la nan Jak ak pwezante a nan jwif yo se klè: “Ou kwè ke gen yon sèl Bondye; sa ou te fè byen: move lespri yo tou yo kwè, ak tranble.” (Jak 2:19). Men, poukisa James pwoteste fason sa a? Pou kòmandman Bondye yo ke moun kwè nan Kris la, e ki moun ki aktyèlman kwè nan Bondye, yo dwe kwè nan Kris la “Epi Jezi rele, li di: Moun ki mete konfyans yo nan mwen, pa kwè nan mwen, men nan moun ki m ‘voye “(Jan 12:44). Si ou pa kwè nan Kris la, pa aktyèlman kwè nan Bondye “ke tout ka respè pou Pitit la, menm jan yo gen respè pou Papa a. Se pou moun ki pa gen respè pou Pitit la, yo gen respè pou Papa ki voye l ‘” (Jan 5:23).

Kwè se ase epi yo kwè ki nesesè pou delivre a nan nanm nan. Lè yon moun reklamasyon yo dwe sove ‘se pa sa fen liv kwè, anvan te gen se yon kwayans espesifik’ tounen sèlman obstak nan konpreyansyon.

Ki sa ki se ki kalite kwayans ke se pou delivre a nan nanm nan?

Koulye a, kwè ke Jezi te vin nan kò a se ki kalite kwayans ke se pou delivre a nanm, men kwè ke Jezi pa t ‘vini nan kò a se yo yon kwayans pèdi favorize pa antekrist a “Pou anpil deceivers antre nan monn nan, ki moun ki pa konfese ke Jezikri te vini nan kò a Sa a se manti a ak pou antekrist a “(2 Jan 1: 7; 1 Jan 4: 2) ..

Kwè ke Jezi te kloure sou kwa, te mouri epi leve soti vivan nan lanmò a se ki kalite kwayans ke rezilta yo nan delivre nan nanm a, men kwè ke Jezi pa t ‘mouri oswa ou pa leve soti vivan nan lanmò, se ki kalite kwayans ke pa gen okenn gratis nan kondannasyon (1 Kor 15: 3 -4).

Kwè ke Jezi, moun Nazarèt se Kris la, Pitit Bondye a, se ki kalite kwayans ke se nan delivre, men yo refize ke Jezi se Kris la a se ki kalite kwayans ke pa sede delivre yo.

Kwè ke Jezi se p’ap janm fini an nan, menm moun lan ayè, jodi a nan ak pou tout tan, se ki kalite kwayans pou delivre, men kwè Jezi se yon zanj oswa akanj, pa sede delivre yo.

Konfese, admèt ke Jezi se Pitit Bondye a se ki kalite kwayans ke rezilta yo nan delivre men kwè ke Jezi te fèt nan Mari ak Jozèf se ki kalite kwayans ke se pa verite a nan bon nouvèl la, Se poutèt sa, pa sede delivre yo.

Kwè ke Jezi fè mirak, ki se youn nan pwofèt yo, pi gran nan tout tan pwofesè, ki se sikològ la pi gran, nonm sa a kindest ki janm mache nan tout peyi a, ki rezoud pwoblèm mil, elatriye, se pa ki kalite kwayans ke rezilta nan delivre, men se sove ki kwè Jezi se Pitit Bondye a ki gen pawòl lavi etènèl “an reyalite, mwen di nou, moun ki koute pawòl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m ‘, li gen lavi ki p’ap janm fini, epi yo pa dwe antre nan jijman, men li te pase soti nan lanmò nan lavi “(Jan 5:24).

Jwif yo bite sou blòk la peche yo paske yo pa t ‘rekonèt ke Jezi te pitit David, se konsa Pitit Gason Bondye a, kè a nan konfesyon kretyen “Simon Pyè reponn li: Ou se Kris la, Pitit Bondye a nan k ap viv” (Mt 16:16). Si aksepte ke Jezi te Pitit la ke Bondye te pwomèt David, paralelman gen admèt, dapre ekri nan Liv yo ke Jezi te Pitit Bondye a (2 Sam 7:13 -14; Sòm 2: 7). Sè konfesyon nan Laza, Mat, te nan liy ak deklarasyon an nan apot Pyè a, “li te di l ‘konsa: Wi, Seyè, mwen kwè

pou ou se Kris la, Pitit Gason Bondye a, ki ta dwe antre nan mond lan “(Jan 11:27).

Konvèsyon an nan nonm sa a predikasyon an nan mesaj levanjil la, menm jan ak sa ki te pase ak moun yo nan lavil Niniv ki moun ki, tande mesaj pwofèt Jonas la, konvèti (Lik 11:32). Konvèsasyon an pa gen okenn relasyon ak ki kalite pwogram ki kretyen an gade sou televizyon; nan kostim a sou nonm lan osinon yon fanm; ak aparans fizik; ak cheve, si kout oswa long; ak refize pote bijou, zanno, pafen, elatriye, anvan yo konvèsyon an mare nan konfesyon a nan levanjil la.

Yon lòt erè ki soti nan yon misreading ki ekri nan Liv se lide ki fè konnen yon moun ka sèlman vrèman kwè lè ‘regrèt’ regrèt sans, remò, lapenn pou erè konduit komèt. Koulye a, ‘repanti’ se menm bagay la kòm kwè nan verite ki nan bon nouvèl la, pou kwè nan Kris la pou delivre se posib sèlman lè nonm abandone (metanoia) konsèp pwòp yo kòm delivre yo.

Pou egzanp: Lè evanjelis Matye a di parabòl de pitit gason yo te di pa Jezi bay farizyen yo, li te montre ke pèseptè kontribisyon yo ak fanm movèz vi yo te kwè nan mesaj la sou Jan Batis la, men relijye a, malgre wè sa sezi, kwè moun k’ap fè peche, ki pa chanje desen an ki fè nou kwè nan mesaj la sou Jan Batis la “… pa pita tounen vin jwenn Bondye kwè l ‘” (Mt 21:32).

Youn prèv ki montre Farizyen yo pa t ‘kwè pawòl Bondye a nan Jan Batis la se yo ke yo pa chanje konfesyon a, paske malgre tande ke wayòm Bondye a se nan men, kenbe ki di ke yo te pitit ak pitit pitit Abraram. Si te gen tounen vin jwenn Bondye, pa gen ankò, al gade nan Abraram e yo ta konfese ke Jezi se Kris la.

Farizyen yo pa t ‘tounen vin jwenn Bondye (metanoia) paske yo te kwè epi yo pa t’ kwè paske pa chanje KONSEPSYON a yo te aprann nan men paran yo (pa tounen vin jwenn Bondye). Swen dwe pran pa konfonn ‘metanoia’ (repantans) ak KONSEPSYON la Katolik nan tolerans sòti tounen vin jwenn Bondye ki toujou anvai siyifikasyon an nan ‘tounen vin jwenn Bondye’ pawòl Bondye a.

Pou yo kapab sove nesesè ke Sentespri a kondane nonm lan nan peche, dwat devan Bondye ak jijman. Kondanasyon an nan peche ki Sentespri a pa fè pwomosyon tij soti nan pwoblèm legalist, moralist oswa formelle. Kondanasyon an nan peche ki Sato Lespri Bondye a ap fè pwomosyon konsyantizasyon se dapre ekri nan Liv la, ki:

– Man se peche paske nan dezobeyisans Adan an; ki ofans lan nan Adan pote jijman sou tout moun ki t’ap kondanasyon.

– Te jijman Bondye a te etabli nan jaden Edenn lan, yo pote kondanasyon pou tout moun.

– Dwat devan Bondye a nan Bondye se yon zak sibstitisyon, obeyisans a nan Kris la pa transgresyon Adan an, pa pa pwoblèm konpòtman.

Relijyon chache montre ke moun sa se yon pechè nan pwoblèm moral ak legal, men Bib la montre ke tout te vin moun k’ap fè peche paske nan yon sèl ofans “Men, lè li vini, li pral kondane mond lan nan peche, ak nan dwat devan Bondye, sou keksyon jijman Bondye “(Jan 16: 8).

Lè youn kwè nan Kris la, moun pase anba lanmò nan lavi. Lè li se kwè, nonm sa a antre nan nan pòt jis la. Lè li se kwè, nonm sa a ale nan gen nan Kris la, wout la etwat ki mennen nonm bay Bondye. Jis yo te nan Kris la ke moun te vin separe ak peche ak ini ak Bondye.

Man se sove pa bon nouvèl la, ki se pouvwa Bondye pou sali bay tout moun ki kwè.

Lè nou di se moun sa a sove pa lafwa, nou di yo se moun sa a sove nan levanjil la, paske levanjil la se lafwa nan lage nan pèp Bondye a, jan sa te manifeste nan tou sa ki nan tan (Jude 1: 3; Galatians 3: 23).

Man se sove pa odyans lan konfyans nan Bondye, ki se kado Bondye a. Lè nonm lan tande levanjil la ak kwè, obeyi lafwa a, ban nou pouvwa yo dwe te fè yon pitit Bondye (Jan 1:12). Kwayans nan (lafwa) otantik rezilta ki soti nan travay yo ke Jezi te fè nan Zo bwa Tèt (obeyisans) ki a nan rezirèksyon li soti vivan nan lanmò a.

Pou yo kapab sove se yo a kwè ke Jezi te mouri pou moun k’ap fè peche vin delivre pep yo soti nan kondanasyon eritye nan men Adan.

Sepandan, dè milye, petèt dè milyon de relijye, ki moun ki se manm nan legliz, te di ke envoke Seyè a, yo pral choke lè yo rejte pa Bondye. Kouman vini? Paske gen kèk kwè nan Kris la nan pwòp fason yo, epi yo pa dapre ekri nan Liv la “Jezi soti, li disip li yo nan ti bouk ki te nan rejyon Sezare Filip; ak wout la li te mande disip li yo, li di: Ki moun yo di mwen ye? Apre sa, yo reponn li: Jan Batis wi! ak lòt moun, Eli; ak lòt moun, Youn nan pwofèt yo “(Mak 8:27 -28). Gen lòt ki paske yo pa t ‘kenbe pawòl kwè nan Kris la dapre ekri nan Liv la, anvan disparèt nan konsèp pwòp yo, rejte sa a verite a nan bon nouvèl la “Mete Pa pèdi lasirans ou a, ki gen gwo rekonpans nan rekonpans. Pou nou bezwen nan pasyans, ki, apre yo fin nou te fè volonte Bondye, nou ka resevwa pwomès la “(Ebre 10:35 -36), pou pwomès Kris la se espesifik nan moun ki kwè nan non l ‘:” Lè sa a se nan pwomèt li te fè nou, menm lavi etènèl “(1 Jan 2:25); “Se pou li bay tout temwen an pwofèt, ke tout moun ki mete konfyans yo nan Jezi va resevwa padon pou tout peche yo gremesi non sa” (Travay 10:43); “Men, nan tout ki te resevwa l ‘, yo li te bay pouvwa yo vin pitit Bondye, bay moun yo ki kwè nan non li” (Jan 1:12).

Kwè ke Jezi se Pitit Bondye a se ase pou delivre, sepandan, se nesesè kenbe konfyans sa a nan fen a, tankou sa a se konsèy la nan Apot Pòl la “Pa ki tou nou yo te sove, si ou kenbe vit ke mwen pral ba ou anonse si ke se pa sa kwè nan gremesi “(1 Kor 15: 2). Yon fwa ou te fè volonte Bondye, se sa ki kwè nan Kris la, jis pèsevere jiskalafen reyalize pwomès la, lavi etènèl!

Objektif la nan levanjil la ak nan ekri nan Liv la se ke moun ka kwè Jezi, moun Nazarèt se Kris la “Men, sa yo ekri pou nou ka kwè Jezi se Kris la, Pitit Gason Bondye a, epi nou kwè a nou ka gen lavi nan li non” (Jan 20:31).

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content